Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Dans Dans Dans verwerkt persoonsgegevens wanneer je je inschrijft en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij willen je hierover graag zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring geven wij weer hoe de persoonsverwerking binnen Dans Dans Dans geregeld is.

Het is voor ons van essentieel belang dat jouw informatie veilig is bij ons. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Al onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte en handelen hiernaar. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust: info@dansdansdans.com

Welke gegevens verzamelen we bij inschrijving?

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aanmeldingsdatum
 • Geslacht
 • Voor minderjarigen de contactgegevens van ouder(s)/ verzorger(s)
 • Inschrijving voor de les(sen), cursus(sen) en workshop(s)
 • Op welke basisschool uw kind zit (optioneel)

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst.

Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen.
 • Je informeren over wijzigingen.
 • Je aanvraag en/of inschrijving verwerken.
 • Je gegevens in onze administratie bijwerken wanneer je wijzigingen doorgeeft.

Van wie hebben we persoonsgegevens?
Van iedereen die zich heeft ingeschreven bij Dans Dans Dans voor een (proef-)les, workshop en/of cursus en van iedereen die op andere wijze gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast natuurlijk ook van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers. 

Met wie delen wij gegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend binnen Dans Dans Dans voor administratieve en financiële doeleinden, zoals het versturen van een e-mail, factuur en/of incasso. In de les gebruikt de docent een ledenlijst waarop naam en telefoonnummer staan. Ook de door Dans Dans Dans aangestelde boekhouder heeft toegang tot de benodigde gegevens om diens werkzaamheden uit te voeren. Wanneer een openstaande factuur na een schriftelijke betalingsherinnering niet wordt voldaan, worden enkel de benodigde persoonsgegevens gedeeld met een door Dans Dans Dans aangesteld incassobureau. We verstrekken nooit (zonder toestemming) gegevens aan derden.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
Dans Dans Dans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen jouw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren gegevens voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wet ons dit voorschrijft.

Inzage persoonsgegevens
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen. Je kunt een verzoek sturen naar: info@dansdansdans.com

Nieuwsbrieven
Dans Dans Dans stuurt nieuwsbrieven om je te informeren. Je kunt je op ieder moment hiervoor afmelden door ons een e-mail te sturen.

Gebruik van beeldmateriaal
Er worden soms tijdens lessen, cursussen, workshops en eindshows foto’s en video’s gemaakt. Wij gebruiken deze foto’s en video’s bijvoorbeeld:

 1. voor Dans Dans Dans leden. (Hierbij valt te denken aan presentjes die de leden meekrijgen tijdens een les).
 2. voor Dans Dans Dans leden en/of zijn/haar ouders/verzorgers. (Hierbij valt te denken aan beeldmateriaal van een les of oefenvideo’s die in de desbetreffende Dans Dans Dans groepsapp worden gedeeld).
 3. voor Dans Dans Dans leden en haar/zijn familie, vrienden en kennissen. (Hierbij valt te denken aan dvd’s die te verkrijgen zijn na een Dans Dans Dans eindshow).
 4. om derden te laten zien wat we zoal doen bij Dans Dans Dans. (Hierbij valt te denken aan foto’s en filmpjes die op de website en/of (social) media komen. Maar ook aan foto’s van onze theatervoorstellingen bij een nieuwsbericht in de krant).

Wil je dit niet, dan kun je bij inschrijving via het inschrijfformulier of later via info@dansdansdans.com schriftelijk je bezwaar kenbaar maken.

Heb je nog vragen, wil je jouw gegevens wijzigen of heb je iets met ons te delen? We horen het graag via: info@dansdansdans.com