Dansend Rekenen voor groep 1 t/m 4 van de basisschool

Dansend Rekenen is een dansles die er speciaal op gericht is om kinderen beter te leren rekenen. Sommige kinderen leren nu eenmaal beter wanneer ze hun lichaam kunnen gebruiken bij het verwerken van de leerstof en daar komt deze dansles aan tegemoet!

Iedere les Dansend Rekenen heeft één of meerdere doelen. Doordat de kinderen tijdens de les verschillende dansopdrachten uitvoeren werken ze aan het behalen van de gestelde doelen.

De lessen Dansend Rekenen kunnen naast iedere rekenmethode worden ingezet omdat ook bij Dansend Rekenen wordt gewerkt aan het behalen van de kerndoelen voor het basisonderwijs die door het Nederlands ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld.

* Dansend Rekenen voor groep 1 t/m 4 wordt gegeven in kleine groepen.
   Er zijn slechts 10 plaatsen per les beschikbaar.

* We raden minimaal 20 lessen aan.

Dansend Rekenen voor peuters

Dansend Rekenen is er ook voor peuters.

Tijdens Dansend Rekenen voor peuters leren de kinderen o.a.:
1. tellen tot 10
2. terug tellen vanaf 10
3. hoeveelheden tellen en benoemen
4. kleine hoeveelheden direct overzien
5. aantallen vergelijken
6. groottes vergelijken
7. getalpatronen herkennen (zoals op een dobbelsteen)
8. cijfers herkennen en benoemen
9. figuren benoemen
10. ruimtelijke relaties (voor, achter, naast, enz.)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Gegarandeerde plek?
Meld je zoon of dochter via ons contactformulier gratis en vrijblijvend aan voor één van de volgende wachtlijsten:

Amsterdam:
– Dansend Rekenen voor peuters;
– Dansend Rekenen voor kleuters;
– Dansend Rekenen voor groep 3;
– Dansend Rekenen voor groep 4.

Diemen:
– Dansend Rekenen voor peuters;
– Dansend Rekenen voor kleuters;
– Dansend Rekenen voor groep 3;
– Dansend Rekenen voor groep 4.

Wil je weten of Dansend Rekenen dit seizoen ook als wekelijkse les op ons rooster staat?
Kijk dan hier.